IRMA CORBEEK

Privacybeleid

Hier informeer ik je zo goed mogelijk hoe het bedrijf Irma Corbeek omgaat met het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens. Irma Corbeek respecteert de privacy van klanten en volgers. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Irma Corbeek en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website of het blog van Irma Corbeek.

Irma Corbeek, gevestigd aan Zwarte Woud 19, 3524SM Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Irma Corbeek Illustratie & DessinOntwerp
Zwarte Woud 19
3524 SM Utrecht
+31 6 55076717
KvK 78184460

Irms@irmacorbeek.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE Irma Corbeek VERZAMELT

Irma Corbeek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, telefonisch en/of in correspondentie

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Irma Corbeek verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over klanten of bezoekers, tenzij dit wettelijk bepaald is, jij hiervoor toestemming hebt gegeven of deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt. Irma Corbeek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via, dan verwijder ik deze informatie.
MET WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Irma Corbeek persoonsgegevens over jou verwerkt met bijbehorende grondslagen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Verzenden van Inspiratiemail – Nieuwsbrief
• Irma Corbeek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Irma Corbeek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Irma Corbeek) tussen zit.
HOELANG JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD WORDEN
Persoonsgegevens, Personalia, Adres > 7 jaar > Administratie en belasting
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Irma Corbeek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Irma Corbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
COOKIES of vergelijkbare technieken
Irma Corbeek gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Irma Corbeek gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Irma Corbeek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Irma Corbeek over jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irms@irmacorbeek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Irma Corbeek een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Je krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken een reactie op je verzoek.
Irma Corbeek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE Irma Corbeek PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD
Irma Corbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via
Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat.
Deze beveiliging kun je zien aan het groene slotje voor de url
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande. Grote updates en veranderingen die impact hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens, communiceer ik via een e-mail.

Mocht je toch nog vragen hebben? Neem gerust contact op via irms@irmacorbeek.nl